Dokumentation for Outlines energiberegner

I beregning af energibesparelsen indgår tre faktorer:

  • Husets størrelse eller vinduesarealet. Hvis du indtaster husets størrelse, anvender vi en dansk norm, der forudsætter, at et typisk dansk hus har ca. 22% glasareal i forhold til grundarealet til at finde det relevante vinduesareal. Energitilskuddet (Eref) for de eksisterende vinduer er beregnet ud fra et referencevindue i størrelsen 1230 x 1480 mm med U-værdier baseret på minimumskravet i det gældende bygningsreglement for tidsperioden
  • Hvilken type vinduer du har i dag, og et skifte til 3-lags energivinduer. Det bruger vi til at finde ud af hvad en typisk besparelse fra vinduerne vil være. Herefter kan vi finde besparelsen i kWh.
  • Hvilken opvarmningsform du anvender. Dette bruger vi til at gange sammen med kWh besparelse til at få en besparelse i kroner.

Vi opdaterer tallene løbende, så snart vi har de nyeste tal fra Dansk Industri. De nuværende beregninger er baseret på tal fra maj 2024. Fjernvarmeprisen beregnes to gange om året ud fra landets gennemsnitlige pris pr. kWh. Den nuværende pris er fra januar 2024.

Loading...